Úvod

Zkouška řidičů taxislužby z místopisu podle ustanovení § 21a odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb o silniční dopravě a vyhl. č. 23/1998 Sb. hlavního města Prahy se skládá z testu z místopisu a z prověření praktických znalostí obsluhy taxametru. Test trvá 90 minut a skládá se ze 60 otázek, rozdělených na dva okruhy (30 otázek z místopisu + 30 otázek z právních předpisů). Test lze kdykoliv ukončit, většinou to bývá dříve. Pro úspěšné dokončení testu musí být správně zodpovězeno alespoň 24 otázek z každého okruhu. Výsledek zkoušky vidíte okamžitě po ukončení testu. Po úspěšném dokončení testu si účastník zvolí typ taxametru ze kterého chce být prozkoušen nebo zvolí možnost bez taxametru. Prověření praktických znalostí obsluhy taxametru není povinné. U zkoušky z taxametru jsou k dispozici tyto typy taxametrů: Torola MPT – 3CL/EU, Torola MPT 4, Torola MPT 5, TJM – 03 (Bratislava), TJM 04, Hale MCT – 04, HALE MCT – 06, HALE SPT – 02 zrcátkový, Digital F3 Plus, SEMITRON P6S, SEMITRON P6L. V tomto testu Vám bude vysvětleno řešení otázek u taxametru Torola 4 (MPT4), jehož obsluha je velice intuitivní.

Celý průběh zkoušky řidičů taxislužby z místopisu je velice podrobně vysvětlen jedním ze členů komise před zahájením zkoušky.

Test z místopisu Prahy se skládá na PC. U každé otázky jsou tři možné odpovědi (a, b, c) a  pouze jedna je správná. K testu je k dispozici mapa Prahy v měřítku 1 : 15000, kde lze velmi dobře nalézt názvy a směry ulic a adresy městských úřadů pro jednotlivé části Prahy. Mapa může hodně pomoci, ale podle tohoto online testu se lze na zkoušku připravit tak, že ji nebudete potřebovat.

Společné přístupové heslo pro sekce „Příprava“, Testy“ a „Taxametr“ Vám bude zasláno na e-mail po uhrazení kurzovného ve výši 1 500 Kč/ 3 měsíce. Online platbu lze provést zde nebo v sekci „místopis Prahy – Platba online“, kde lze vybrat úhradu Paypal nebo kartou (černé tlačítko). Při úhradě kartou je již výše kurzovného zadána automaticky, nelze ji zadat. Platbu lze také provést na náš účet vedený u ČSOB v českých korunách číslo 10 78 19 980 / 0300. Jako specifický symbol uveďte heslo „místopis“. Do vzkazu pro příjemce uveďte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pro zaslání přístupového hesla.

Náš online kurz je sestaven tak, aby byl student schopen se co nejjednodušším způsobem připravit ke zkoušce z místopisu a z prověření praktických znalostí obsluhy taxametru.   

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat v záložce „Napište nám“ nebo kliknutím na symbol obálky v zápatí stránky. Do předmětu uveďte „místopis“.

Po získání hesla si nejdříve přečtěte „vychytávky“ ve složce „místopis Prahy/Příprava“, kde získáte informace o usnadnění Vašeho studia.  

Heslo je vždy stejné pro přístup k jednotlivým částem testu. Poprvé je potřeba heslo vždy zadat při každém vstupu na jednotlivou záložku. Poté se heslo uloží do paměti prohlížeče a již není nutné jej znovu zadávat.