FAQ

Přepravu lze objednat na našich webových stránkách www.naletiste.eu/objednavka, zasláním objednávky na emailovou adresu objednavka@naletiste.eu nebo telefonicky na čísle +420 774 684 609. Přepravu objednávejte co nejdříve, a to nejpozději 2 dny před datem uskutečnění přepravy. Pozdějším objednávkám nemusí být z kapacitních důvodů vyhověno. Z těchto důvodů doporučujeme objednat i zpáteční cestu v rámci jedné objednávky.
O této skutečnosti nás informujte vyplněním formuláře níže nebo telefonicky na čísle +420 774 684 609. Cenu přepravy Vám sdělíme co nejdříve.
Volejte +420 774 684 609 nebo nás kontaktujte vyplněním formuláře níže a zkusíme něco vymyslet. Objednávkový formulář neumožňuje vytvářet objednávky 1 den od aktuálního data.
Ano, tato povinnost je dána zákonem č. 111/1994 o silniční dopravě. Online objednávkový formulář na našich stránkách Vám neumožní objednat přepravu pro více než 4 osoby. Pro přepravu většího počtu osob je potřeba provést další objednávku.
Po vyplnění Vaší adresy v objednávce přepravy se cena zobrazí v dolní části na druhé straně objednávky. Pokud se cena nezobrazila, bude Vám sdělena co nejdříve po odeslání nezávazné objednávky. K závaznému potvrzení objednávky budete vyzváni při sdělení ceny přepravy. Cena přepravy je vždy za celý vůz, tedy max. 4 osoby a je konečná, včetně poplatků za parkování nebo případné DPH. V objednávce vždy uvádějte všechny požadované zastávky. Při změně trasy je účtována sazba 21 Kč/km nad rámec objednávky. Každá zastávka na trase nad rámec objednávky je zpoplatněna částkou 50 Kč.
Zaplatit můžete on-line (kartou, Paypal nebo převodem na náš účet vedený u ČSOB v českých korunách číslo 10 78 19 980 /0300. Pro zahraniční platbu použijte mezinárodní formát IBAN: CZ47 0300 0000 0001 0781 9980, BIC(SWIFT) CEKOCZPP). Platit lze také v hotovosti u řidiče před nebo po ukončení přepravy. Řidič akceptuje Kč a EUR v kurzu 22 Kč / 1 EUR. Ve výjimečné situaci se může stát, že řidič nebude mít drobné na vrácení, proto mějte raději připravenou přesnou částku. Ideálním řešením je uhradit přepravu on-line. Za úhradu převodem na účet u ČSOB nejsou z naší strany účtovány žádné poplatky. Při platbě kartou nebo na účet Paypal je účtován poplatek 6% z celkové ceny. Při platbě on-line Vám fakturu zašleme na Váš email po připsání částky na náš účet. Při hotovostní platbě Vám řidič vystaví „příjmový pokladní doklad“.
Změnu v potvrzené objednávce lze učinit pouze telefonicky na čísle +420 774 684 609 v provozní době uvedené níže, a to alespoň 12 hodin před zahájením přepravy. Potvrzenou objednávku lze bezplatně zrušit nejméně 24 hodin před časem zahájení přepravy. V opačném případě je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši 50% z ceny původní objednávky.
Stornopoplatek je částka ve výši 50% z ceny původní objednávky. Tento poplatek pokrývá náklady spojené se zakázkou a je po zákazníkovi požadován, pokud zákazník nezruší objednávku včas nebo se přeprava neuskuteční vinou zákazníka. Např.: pokud není možné se telefonicky spojit se zákazníkem, řidič po 60 minutách odjíždí a objednávka je považována za stornovanou. Další situace může nastat, pokud zákazník nastoupí vlastní vinou do jiného vozu. Proto buďte při nastupování opatrní a vyčkejte na předem domluveném místě, až Vás řidič osloví jménem.
Před uskutečněním přepravy obdrží zákazník přímo od řidiče potvrzující sms, kde je uvedeno jméno řidiče, typ, SPZ a barva vozu, čas a místo vyzvednutí. Zákazník čeká venku na uvedené adrese v čase dle objednávky. Řidič jezdí přesně. Zákazník je informován předem v případě malého zpoždění. Pokud se zákazník na uvedené adrese nenachází, řidič čeká 5 minut a poté telefonicky informuje zákazníka, že je na místě. Prvních 10 minut čekání je zdarma. Za čekání delší než 10 minut je účtován poplatek 80 Kč za každých započatých 20 minut. Pokud se zákazník nedostaví, řidič po 60 minutách odjíždí a objednávka je považována za stornovanou. Při vyzvednutí zákazníka ve vzdálenosti větší než 50 km od letiště Václava Havla je vyžadována platba předem v minimální výši 50% z ceny objednávky.
Po přistání obdrží zákazník přímo od řidiče potvrzující sms, kde je uvedeno jméno řidiče, typ, SPZ, barva vozu a stručné informace, jak postupovat, aby bylo setkání řidiče s klientem co nejrychlejší. Po vyzvednutí zavazadel zatelefonuje zákazník řidiči a informuje ho, že je připraven k vyzvednutí. Řidič obvykle čeká poblíž letiště a přijede do 5 minut od zavolání. Při hovoru řidič zákazníka požádá o stručný popis, aby věděl, koho má hledat. Řidič zákazníka ihned informuje pokud má zpoždění z důvodu špatné dopravní situace, zpoždění Vašeho letu nebo letu předchozího klienta, nebo další situace nezávislé na vůli řidiče. Po přivolání řidiče na 15-ti minutové parkoviště k terminálu se očekává okamžitý odjezd. Proto si pečlivě zkontrolujte svá zavazadla, jestli nebyla poškozena při vykládce z letadla. Za zbytečné čekání řidiče na expresním parkovišti u terminálů je účtován poplatek 80 Kč za každých započatých 20 minut. Poplatek je účtován od první minuty po marném příjezdu řidiče. Je také možné objednat vyzvednutí přímo v příletové hale, kde Vás řidič, po ukončení vykládky zavazadel, očekává s cedulkou s Vaším jménem, viz odstavec níže.
Nejčastěji je tato služba využívána při vyzvednutí zákazníka na nádražích nebo na letišti. Na nádražích čeká řidič na nástupišti. Na letišti je zákazník vyzvednut přímo v příletové hale, kde ho řidič po ukončení vykládky zavazadel vyzvedne s cedulkou, na které je uvedeno jméno zákazníka. Tato služba je zpoplatněna částkou 100 Kč a je výhodné ji objednat / přiobjednat pro cizince, nebo pokud se zákazník neorientuje v místě příjezdu a nebo pokud např. na dovolené ztratil telefon a ví předem, že nebude schopen kontaktovat řidiče po svém příjezdu. Tato služba je také účtována v případě osobního vyzvednutí zákazníka na recepci hotelu.
Řidič sleduje Váš let v aplikaci, proto nemusíte nic řešit ani při větším zpoždění letu. Zpoždění delší než 6 hodin je s klientem řešeno individuálně, dle možností.
NE! Jezdíme bez nástupní sazby a ani zpoplatněné čekání po zahájeni jízdy u nás nenajdete. Účtujeme pouze poplatek 150 Kč za každých započatých 20 minut, pokud je čekání při vyzvednutí zákazníka v místě bydliště delší než 10 minut. Stejný poplatek je také účtován za zbytečné čekání řidiče na expresním parkovišti u terminálů při vyzvednutí na letišti. Zde je tento poplatek účtován od první minuty.
Ano. Zákazník má právo zrušit objednávku a tím odstoupit od smlouvy bez uhrazení stornopoplatku, pokud je zpoždění řidiče delší než 30 minut. V opačném případě zákazník vyčká a přeprava je uskutečněna bez nároku kompenzace za zpoždění řidiče. Řidič může mít zpoždění při vyzvednutí na letišti. V místě bydliště budete vyzvednuti včas.